Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 562 200

Ösztöndíj

HÍD ÖSZTÖNDÍJ

A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló a tanulói jogviszonya fennállása alatt évfolyamonként legfeljebb két tanéven keresztül ösztöndíjban részesül. A jogosultság az adott tanítási év végéig vagy a tanulói jogviszony megszűnéséig tart. Az ösztöndíj mértéke a Szakképzési Hídprogram első évfolyamán havonta 8 ezer forint, második évfolyamán havonta 10 ezer forint. Ha a tanuló a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt évfolyamot ismétel, az ösztöndíj mértéke a Szakképzési Hídprogram megismételt első évfolyamán havonta 4 ezer forint, megismételt második évfolyamán havonta 5 ezer forint. A Szakképzési Hídprogram első évfolyamát a tanítási év végéig sikeresen teljesítő tanuló további kéthavi ösztöndíjat kap az első évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány kiállítását követő második hónap 28. napjáig. A Szakképzési Hídprogram második évfolyamát követően a részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát, továbbá az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók esetén a záróvizsgát sikeresen teljesítő tanuló további - az adott évfolyamra meghatározott összeg alapján számított - kéthavi ösztöndíjat kap egy összegben, a vizsgákat követő második hónap 28. napjáig. A tanuló nem jogosult ösztöndíjra arra a hónapra vonatkozóan, amelyben igazolatlanul mulasztott tanórái száma az adott tanévben eléri a tizenöt tanórát. A tanuló nem jogosult ösztöndíjra attól a hónaptól kezdődően, amelyben igazolatlan mulasztásai száma eléri azt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott mértéket, amely fölött a nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonyát meg kell szüntetni.

HÍD ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLŐ TANULÓK

2019-2020 tanév I. félév

SZH/1H

SZH/2K

SZH/2B

Házi időszakos gyermekgondozó

Kézi könyvkötő

Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Barta Amanda Krisztina

Barabás Anita

Buri Sándor

Erdélyi Fanni Bianka

Bató Édua Dominika

Gulyás Norbert

Horváth Ádám

Csanya Evelin

Hankó Gergő

Lakatos Ádám

Farkas Laura

Kis-Leskó János Lajos

Spekker Petra Bianka

Horváth Brigitta

Mátrai Krisztián

Szendrei Zsuzsanna

Horváth Melinda

Rontó Csaba Brendon

Szitai-Farkas Evelin

Kerekes Henrietta

Rontó Roland

Tóth Patrícia

Molnár Zsanett

Szentgyörgyi István

Vadászi Heléna

Zombor Virág

Varga Ferenc Ignác

Vadászi Vivien Lilla

 

 

 

 

SZABÓKY ADOLF SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ

 

A szakképzésben részt vevő tanulókat tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj illeti, ha a hiány-szakképesítések körébe tartozó államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű képzésben vesznek részt.

A hiány-szakképesítések köréről évente dönt a Kormány. Az általános szabályokat a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet tartalmazza.

A hiány-szakképesítések között egyaránt szerepelnek szakközépiskolában vagy szakiskolában, valamint szakgimnáziumban tanulható szakképesítések.

Az ösztöndíj mértéke a tanulók tanulmányi átlageredménye alapján, a szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanulók tekintetében havonta 10-35.000 forint, míg a szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók esetében havonta 20-50.000 forint közötti összeg lehet.

A szakképzésben részt vevő tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra. A tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vizsgaidőszakának végéig jogosult. A jogosultság akkor is fennmarad a tanulmányok végéig, ha a tanulmányok alatt a tanult szakképesítés lekerül a hiány-szakképesítés listáról.

 

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosult tanulók, akik:

 • első szakmájukat tanulják,
 • hiány-szakképesítéseknek minősített szakképesítést tanulnak,
 • államilag támogatott, nappali, iskolai rendszerű szakképzésben vesznek részt,
 • megfelelő tanulmányi eredményt érnek el.


Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében:

 • az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.
 • a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
  a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 Ft,
  b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 Ft,
  c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 Ft,
  d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 Ft,
  e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 Ft.

SZABÓKY ADOLF SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLŐ TANULÓK

 

2019-2020 tanév I. félév

 

 

 

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS

 

NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉS

Balogh Alex

 

Fóris Martina

Hankó Márk

 

Gál Renáta

Kapusi Dominik

 

Kernács Kristóf

Kolompár Gyula

 

Kovács Eszter Réka

Pásztor Béla

 

Lakatos Szeléna Melitta

Pásztor László

 

Liptai Veronika

Tar Ákos Mihály

 

Nemes Edina

Vakter Péter

 

Szabó Letícia

 

 

Szabó Réka

 

 

Varga Evelin