Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 562 200

Tanórán kívüli tevékenységek

 

FELZÁRKÓZTATÁS

Integrációs Pedagógiai Rendszer képességkibontakoztató program

IPR-Tanulás Tanítása

IPR-Életpálya építés

IPR-Dráma

IPR-Kommunikáció

Munkavállalás - Pályakövetés

Egyéni fejlesztés - Felzárkóztatás Pályakövetés-utógondozás-munkaerőpiaci felkészítés

Könyvtár

Könyvtárhasználat - könyvtárismeretek fejlesztése

 

TEHETSÉGGONDOZÁS

Tehetséggondozás szakkör

Selyemfestés Szakkör

Honismeret - népismeret szakkör

Énekkar

Webszerkesztő szakkör

Elsősegély nyújtás szakkör

Egészséges életmód szakkör

Idegennyelvi szakkör

Környezetvédelmi szakkör

Fafaragó szakkör

Sportkör

 

HABILITÁCIÓ - REHABILITÁCIÓ

Értelmi fogyatékos fejlesztés

Tantárgyi fejlesztés

Mozgásfejlesztés

Rehabilitációs úszás

Pszichoszociális fejlesztés

Pszichoszociális személyiségfejlesztés

Hallásfejlesztés

Látásfejlesztés

Beszédfejlesztés

Autistafejlesztés

Autista mozgásfejlesztés

BTMN fejlesztés

 

Idegen nyelv - angol szakkör

Fafaragó szakkör

Weblap - szerkesztő szakkör

Selyemfestés szakkör

Elsősegélynyújtó szakkör

Környezetvédelmi szakkör

Énekkar

Egészséges életmód szakkör